ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΩΝ 2020-21 & 2021-22

Λήξη Υποβολής: 11 Αυγούστου 2023

Τοποθεσία: Ελλάδα


Δείτε  τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία αίτησης και επιλογής, σε ό,τι αφορά την ανάδειξη υποτρόφων με επιλογή, για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές) και τρίτου (διδακτορικές) κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακ. ετών 2020-21 και 2021-22, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Δικαίωμα αίτησης έχουν Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών, κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών Σχολών των ΑΕΙ της Αθήνας (ΕΜΠ, ΓΠΑ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΧΠ), με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”

Η υποτροφίεα χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 400 Ευρώ, για ένα έτος, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται (2020-21 ή 2021-22) ή, στην περίπτωση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται (2020-21 ή 2021-22).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 5 Ιουνίου έως και τις 11 Αυγούστου 2023, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, εντός της ίδιας προθεσμίας είτε ηλεκτρονικά (ως ψηφιακά αρχεία με την ηλεκτρονική αίτηση) είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ. Κ. Μπαρούτα) στο τηλέφωνο 210 344 2448 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr

ΕΣΠΑ