ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΗΞΗ 5.5.2023

Λήξη Υποβολής: 05 Μαΐου 2023

Τοποθεσία: Ελλάδα


Σύμφωνα με το έγγραφο 43310/Ζ1/12.4.2023  του ΥΠΑΙΘ, το Ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International (WBI) του Βελγίου θα χορηγήσει υποτροφίες με απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, διαμονή και διατροφή, για παρακολούθηση θερινών μαθήματα γαλλικής γλώσσας, σε ομόσπονδα πανεπιστήμια της Βαλλονίας ως εξής:

Universite de Mons: θερινό πρόγραμμα (3-15 Ιουλίου 2023) γαλλικής γλώσσας με εξειδίκευση στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Απευθύνεται σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Απαιτείται, κατά ενότητα (γραπτός/προφορικός λόγος, παραγωγή/κατανόηση λόγου), διαφορετικό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας από Α2 έως Β2.

Universite de Liège: θερινό πρόγραμμα (1-17 Αυγούστου 2023) στη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Απευθύνεται σε μέλλοντες και μέλλουσες διδάσκοντες και διδάσκουσες της γαλλικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Απαιτείται γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο B2/C1

Universite Libre de Bruxelles: θερινό πρόγραμμα (15 Ιουλίου-4 Αυγούστου 2023) γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της βελγικής γαλλοφωνίας. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες με καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας που αντιστοιχεί σε επίπεδο Α1 τουλάχιστον.

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 5 Μαϊου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΑΙΘ: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση

α) σχετικά με τις υποτροφίες

– στο ΥΠΑΙΘ, τηλ. 210 344- 2321, 2404, email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

– στο WBI, email: bourses.INETE@wbi.be

β) σχετικά με τα θερινά προγράμματα, στα τηλέφωνα/email/ιστοσελίδες που αναγράφονται ως στοιχεία επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα

ΕΣΠΑ