Υποτροφίες στο Κέντρο Αριστείας “Κοίος”

Λήξη Υποβολής: 27 Οκτωβρίου 2023

Τοποθεσία: Ελλάδα


Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή για το ERC Consolidator Grant “URANUS”.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 6/12/2023

Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01

 

___________________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές για το ERC Consolidator Grant “URANUS”.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023

Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01

 

___________________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή για το ERC Synergy Grant “Water-Futures”.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023

Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01

 

___________________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές για το ERC Synergy Grant “Water-Futures”.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023

Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01

ΕΣΠΑ