Υποτροφίες Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ιδρύματος Τσώρη και Γιαννακάκη

Λήξη Υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2014


Ενημερωθείτε για τις νέες υποτροφίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, του Ιδρύματος Τσώρη και του Κέντρου βοήθειας νέων και νεανίδων Αλέξανδρου και Άννης Γιαννακάκη:

ΕΣΠΑ