Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright 2014-2015

Λήξη Υποβολής: 08 Μαρτίου 2014


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
 
Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html
 
Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Εγγραφή από Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια από τρεις έως έξι µήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/greek_research.html
 
Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Εγγραφή  από Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 έως Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  
Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
 
Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες που έχουν ήδη τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελµατικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν  να μελετήσουν, να βελτιώσουν την τεχνική τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς των καλών τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών. Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε  πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και των Η.Π.Α.  
Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/greek_art.html
 
Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Study of the United States Institutes (SUSI)
Εγγραφή από Τρίτη  10 Σεπτεμβρίου 2013 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013
 
Το «Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών», ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας έξι εβδομάδων, απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για σεμινάριο µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά σεμινάρια του Ινστιτούτου σε πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις Αμερικανικές Σπουδές. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/greek_educators.html
 
Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες
Εγγραφή από 1 Νοεμβρίου 2013 έως 1 Φεβρουαρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
1 Μαρτίου 2014
 
To πρόγραμμα Fulbright Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ. Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδoς παρέχει πληροφορίες και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων επιστημόνων. 
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή US-EU relations  για διαλέξεις ή/και για να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν επίσης επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο). 
Αναλυτικές πληροφορίες   http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
 
ΕΣΠΑ