Υποτροφίες Ευάγγελου Απέργη σε φοιτητές  της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Λήξη Υποβολής: 28 Ιουλίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  γνωστοποιεί ότι από το

κληροδότημα της Παναγιώτας Χας Νικολάου ΑΛΤΗΓΟΥ

χορηγούνται οι «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ»

σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές  της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:

 

Επίδοση Ακαδ. έτος Θέσεις
Εισαγωγής 2019-2020 3
1ο-2ο εξάμηνο 2018-2019 3
3ο-4ο εξάμηνο 2018-2019 2
5ο-6ο εξάμηνο 2018-2019 2
7ο-8ο εξάμηνο 2018-2019 2

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών. Επίσης, θα πρέπει να έχουν βαθμό απολυτηρίου (για την εισαγωγή στο ΕΜΠ) ή σπουδών (για την επίδοση των εξαμήνων) τουλάχιστον «Λ. Καλώς».

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 1.250 € (μεικτά) ανά δικαιούχο.

Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 28.07.2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στο www.ntua.gr στα Νέα / Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις)
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου στην περίπτωση της εισαγωγής στο ΕΜΠ
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2018
  4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου φορολογικού έτους 2018, εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι «κατά το φορολογικό έτος 2018 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ για το τρέχον ακαδ. έτος
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία
  8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 2107721820, 210 7721951 & 2107721356.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.