Υποτροφίες, διαγωνισμοί και προτάσεις συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα- AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)

Λήξη Υποβολής: 31 Ιουλίου 2016


Σας προωθούμε την από 23.5.2016 ηλεκτρονική ενημέρωση της AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), στην οποία το Α.Π.Θ. είναι μέλος, όπου έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία νέα σχετικά με υποτροφίες, διαγωνισμούς και προτάσεις συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας στην κατά περίπτωση υποδεικνυόμενη από την  ΑUF διεύθυνση.
 
FORMATION – ACTUALITES
Appel d’offres pour le soutien de cursus de l’Universite franco-allemand
Sur relations-internationales.upv.univ-montp3.fr le 19 mai 2016
L’Universite franco-allemand a le plaisir de vous informer de la publication des appels d’offres pour la mise en place et le soutien de cursus franco-allemands binationaux et trinationaux et de programmes de PhD-Track pour l’annee universitaire 2017-2018 . Vous trouverez les textes des appels d’offres ici : Les appels d’offres, des informations generales pour les porteurs de projets souhaitant…   Lire la suite
 
Prix Roger de le Pasture / Rogier van der Weyden 2016
Sur Le blog de l’APAHAU le 12 mai 2016
Prix Roger de le Pasture / Rogier van der Weyden 2016 Association Roger de le Pasture / Rogier van der Weyden aisbl Hotel de Ville, Enclos Saint-Martin, Rue Saint-Martin B-7500 Tournai, Belgique L’Association scientifique internationale sans but lucratif Roger de le Pasture / Rogier van der Weyden rend public l’appel a candidatures pour le prix biennal « Roger de le Pasture / Rogier van…   Lire la suite 
 
 
LANGUE FRANCAISE – ACTUALITES
Appel a candidatures IFOS Professionnalisation en francais sur objectifs specifiques
Sur Agence universitaire de la Francophonie le 4 mai 2016
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un troisieme appel a candidatures pour l’acces a la formation en ligne IFOS (volet 2 tutore). Cette offre s’adresse aux enseignants de francais langue etrangere en poste dans les etablissements membres de l’AUF.
 
 
NUMERIQUE – ACTUALITES
Prix Digitalisation pour le Developpement (D4D)
Par Veille Strategique sur le 20 mai 2016
Le ‘Prix Digitalisation pour le Developpement (D4D)’ recompense les initiatives qui utilisent la digitalisation comme un levier pour le developpement. Les projets et les idees retenus, mettent a profit le potentiel des (nouvelles) technologies d’une maniere novatrice au service des Objectifs de Developpement Durable (ODD).
Lancement de l’appel a propositions : mai 2016   Lire la suite
 
 
RECHERCHE – ACTUALITES
Appel a contrats post-doctoraux du Labex Arts-H2H
Par Veille Strategique sur le 20 mai 2016
Chaque annee, le Labex Arts-H2H lance son appel a contrats post-doctoraux. Les recherches des futurs post-doctorants doivent s’inscrire dans les thematiques du Labex et seront menees au sein des ecoles doctorales de Paris 8 et Paris Ouest correspondant aux laboratoires membres du Labex.
Fin du depot de candidature : 10 juin 2016 a 8 heures du matin   Lire la suite 
 
 
Appel a candidatures 2016 « Chaires franco-bresiliennes a l’UFMG »
Par Veille Strategique sur le 20 mai 2016
L’Universite Federale de Minas Gerais (UFMG) en partenariat avec le L’Ambassade de France au Bresil lancent la troisieme edition de l’appel a candidatures des chaires pour professeurs ou chercheurs d’etablissements d’enseignement superieur et de recherche francais dans l’Etat de Minas Gerais.
Les projets devront etre envoyes avant le 5 juin 2016 aux responsables des relations internationales de…   Lire la suite  
 
 
Prix LEO Pharma Charles Grupper
Par Veille Strategique sur le 20 mai 2016
Le prix Charles Grupper vise a recompenser un article accepte ou publie lors de l’annee en cours et signe par le demandeur, jeune clinicien ou chercheur de moins de 45 ans, dans le domaine de la Dermatologie, en recherche fondamentale ou en recherche clinique. 
Les prix sont ouverts a toute candidature, sous reserve que les travaux presentes soient en rapport avec le sujet defini ci-apres et…   Lire la suite
 
Programme espoirs de la recherche – Equipes Fondation pour la Recherche medicale 2017
Par Veille Strategique sur le 20 mai 2016
La Fondation pour la Recherche Medicale reconduit s on appel d’offres destine a apporter un soutien fort et durable a des equipes proposant un programme de recherche innovant en biologie avec des applications potentielles en sant e. L’objectif est de soutenir une quarantaine d’equipe s labellisees Equipes FRM 2017. L’appel d’offres est national.
Preselection : 4 novembre 2016 sur lettre d’intenti…   Lire la suite
 
 
Belgique – Roumanie : Appel a projets pour le secteur de la recherche fondamentale et appliquee
Par Veille Strategique sur le 20 mai 2016
Un nouvel appel a projets est lance par WBI et l’Autorite nationale pour la Recherche du Gouvernement roumain pour le secteur de la recherche fondamentale et appliquee.
Date limite: le 30 juin.   Lire la suite
 
 
Bourses internationales de l’universite d’excellence MISiS
Sur Ambassade de France en Russie le 19 mai 2016
En 2016, dans le cadre du projet d’excellence 5-100, l’universite nationale de recherche et technologie "MISiS" lance un programme de bourse international a destination des chercheurs etrangers. bourses destinees a financer un projet de recherche. Jusqu’a 20 millions de roubles (environ 270 000 euros) repartis sur 1,5 an incluant salaire, deplacements et equipement scientifique. Date limite pour…   Lire la suite
 
 
Programme PRESTIGE : Appel a candidatures
Sur France science le 18 mai 2016
Le programme PRESTIGE vise a favoriser la mobilite internationale des post-doctorants. Coordonne par Campus France, le programme est cofinance par le COFUND du FP7. Trois types de mobilite sont possibles : Entrante, permettant aux chercheurs etrangers d’effectuer un sejour post-doctoral en France ; Sortante, pour les chercheurs francais souhaitant continuer leur projet de recherche dans un pays…   Lire la suite
 
Prix scientifique franco-taiwanais – Appel a candidature (17.05.16)
Sur France Diplomatie le 17 mai 2016
L’Academie des sciences et le conseil des sciences de Taiwan attribuent chaque annee un grand prix scientifique franco-taiwanais, d’un montant de 38 200 €, a des chercheurs francais comme taiwanais ayant contribue au developpement de la recherche scientifique entre la France et Taiwan.
L’Academie des sciences et le conseil des sciences de Taiwan attribuent chaque annee un grand prix scientifique…   Lire la suite 
 
 
Cooperation scientifique avec le Mexique : 23 eme appel a projet ECOS Nord – Institut de recherche pour le developpement (IRD)
Sur Institut de recherche pour le developpement le 17 mai 2016
‘Dans le cadre de cet appel, les projets sont rediges en francais et peuvent etre de recherche fondamentale comme de recherche appliquee et porter sur tous les champs de connaissance. Toutefois, les domaines prioritaires dans le cadre de la cooperation franco-mexicaine sont les suivants : – Le changement climatique et ses impacts ; – Les energies propres et renouvelables et les nanotechnologies ;…   Lire la suite 
 
Appel a projet pour la lutte contre la precarite energetique
Sur Ministere de l’Ecologie, de l’Energie, du Developpement durable le 12 mai 2016
Afin d’accompagner la montee en puissance de la part du dispositif des certificats d’economies d’energie dediee a la lutte contre la precarite energetique, et son appropriation par les parties prenantes, Segolene Royal a lance le 10 mai 2016 un appel a projets pour selectionner des programmes d’accompagnement portant sur : la sensibilisation, l’information et la formation des menages en situation…   Lire la suite 
 
 
[prix] Appel a candidatures: Prix Claude Paoletti 2016, date limite: 01 juil. 2016
Sur CNRS le 12 mai 2016
De : INSB Communication insb.com [ chez ] cnrs.fr Madame, Monsieur, Comme chaque annee l’Institut des sciences biologique lance son Appel a candidature Prix Claude PAOLETTI. Ce prix, d’un montant de 5 000 euros, recompense, pour ses travaux de recherche en sciences de la vie, un(e) chercheur(e) ne(e) apres le 01/01/1981, travaillant dans un laboratoire francais, public ou prive, beneficiant ou…   Lire la suite
 
Doctorants : participez au 4e Prix de these du Club CO2
Sur ADEME le 10 mai 2016
Vous avez soutenu, entre le 1 er janvier 2014 et le 30 mars 2016, une these relative au captage, transport, valorisation et stockage geologique du CO 2 (CSCV) ? Inscrivez-vous a la 4 e edition du Prix de these du Club CO 2 ! Lance le 27 avril dernier, le Prix s’adresse a des docteurs ayant soutenu une these sur le CSCV dans une ecole doctorale francaise. Le domaine de recherche peut etre…   Lire la suite
 
 
Luxembourg – Prix de l’innovation 2016 – Appel a candidatures
Sur ipil.lu le 10 mai 2016
Date : 22/04/2016 – Source : Fedil – Liens Le Prix de l’Innovation de la Fedil a ete cree en 1982 et s’adresse a toute personne ou tout groupe de personnes domiciliee(s) ou travaillant au Luxembourg ainsi qu’aux Luxembourgeois travaillant ou etudiant a l’etranger. Il est destine a recompenser les chercheurs au service des entreprises, les innovateurs et chercheurs independants ainsi que les…   Lire la suite 
 
 
Appel d’offres pour le financement d’Ateliers de recherche et d’Ecoles d’ete et d’hiver dans le cadre de la formation et de la mise en reseau
Sur U-paris10.fr le 10 mai 2016
Le format pourra comprendre l’organisation d’une manifestation ou d’une serie de manifestations concue dans une approche evolutive et permettant un effet structurant par recurrence. Dans le cas de manifestations en series, elles devront en regle generale, se succeder a un rythme regulier. L’appel d’offres s’adresse aux etablissements d’enseignement superieur francais et allemand et aux…   Lire la suite
 
 
Prix AMF « Jeune chercheur » 2016 : Appel a candidature
Sur AMF, marche financier le 4 mai 2016
Avec l’objectif de renforcer ses liens avec le monde academique et d’encourager les etudes en lien avec la regulation financiere, l’AMF a cree a l’automne 2014 un prix « Jeune chercheur ». D’un montant de 3 000 euros, ce prix recompense la meilleure recherche sur des themes economiques et financiers presentant un interet pour le regulateur. Apres avoir remis son premier prix l’an passe, elle…   Lire la suite
 
Appel a candidatures pour le prix scientifique franco-allemand Gay-Lussac Humboldt 2016
Sur DAAD le 3 mai 2016
 
UNION EUROPEENNE – ACTUALITES
H2020 – Appels a mobilite individuelle
Par Veille Union europeenne sur le 23 mai 2016
Appels a (1) Mobilite individuelle intra-europeenne, (2) Mobilite entrante vers l’UE et (3) Mobilite sortante de l’UE
 
H2020 – Appel Cofund
Par Veille Union europeenne sur le 23 mai 2016
Cofinancement des programmes regionaux, nationaux et internationaux
 
 
Rappel – H2020 – Initiative pour les Refugies
Par Veille Union europeenne sur le 23 mai 2016
La Science accessible aux refugies
 
Rappel – Questionnaire en ligne de l’UE sur les Refugies (en anglais)
Par Veille Union europeenne sur le 23 mai 2016
Erasmus+ aide les refugies
 
Rappel – Erasmus+ et les Refugies
Par Veille Union europeenne sur le 23 mai 2016
Erasmus+ contribue a aider les refugies via l’enseignement superieur
 
Dossier Special Refugies de l’UE
Par Veille Union europeenne sur le 22 mai 2016
Actualite: Agir Face a la Crise des Refugies