Υποτροφίες για 10.000 προγραμματιστές Android από Google, Bertelsmann και Udacity

Λήξη Υποβολής: 06 Ιανουαρίου 2017


H Google, η Bertelsmann και to κέντρο e-teaming Udacity. ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην χρήση φορητών συσκευών στην Ευρώπη. Επίσης συνεργάζονται στην προετοιμασία, σε ευρωπαϊκό επϊιεδο, των νέων ανθρώπων που εισέρχονται στον επαγγελματκό τομέα μέσω της παροχής σε αυτούς της δυνατότητας να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βρουν μια θέση εργασίας ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.Προς αυτόν τον σκοπό θα προσφερθούν 10.000 υποτροφίες εκπαίδευσης προγραμματιστών Android σε όλη την Ευρώπη μέσω της Udacity.

Οι υποψήφιοι προγραμματιστές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία από 9.000 υποτροφίες για το μάθημα βασικών γνώσεων για το Android και οι πιο έμπειροι προγραμματιστές για μια από τις 1.000 υποτροφίες για το εντατικό πρόγραμμα Associate Android για προγραμματιστές, ένα πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση προγραμματιστή Android, ένα βασικό διαπιστευτήριο για τον κλάδο.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τις υποτροφίες.

Την ίδια ώρα, η Bertelsmann επικεντρώνεται στο χτίσιμο των δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση 1,000 επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πληροφορικής. της Τεχνολογίας και των Επκοινωνιών. Επίσης, από την αρχή του επόμενου χρόνου, κάθε μαθητευόμενος που έχει τα προσόντα, σπουδαστής και εκπαιδευόμενος στην Bertelsmann – περίπου 2.000 άνδρες και γυναίκες σε όλη την Ευρώπη – θα κερδίσουν μια υποτροφία Nanodegree.

Σχετικός σύνδεσμος  https://www.udacity.com/legal/scholarshiphttps://www.udacity.com/google-scholarships