Υποτροφίες για Σπουδές στο Central European University

Λήξη Υποβολής: 02 Φεβρουαρίου 2018


 
Το Πανεπιστήμιο Central European University  προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πολλαπλά προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ημερομηνία έναρξης το Σεπτέμβριο του 2018.
 
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι.
 
Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών οι οποίες καλύπτουν τα δίδακτρα και το κόστος διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια των σπουδών. https://www.facebook.com/eucareersAUTH/
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/02/2018 (για υποψήφιους που θα αιτηθούν χορήγηση υποτροφίας).
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες καθώς και να συμμετέχουν στα σχετικά βεμπιναρ https://www.ceu.edu/apply  https://www.facebook.com/StudyatCEU/