Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές από το Ινστιτούτο Pasteur

Λήξη Υποβολής: 31 Ιουλίου 2016


Call for applications – doctoral grants Calmette and Yersin
                                                  
We are looking for highly motivated individuals of all nationalities. We welcome applications from qualified students who are passionate about addressing major global health challenges with innovative approaches based on interdisciplinary collaborations.
 
Applicants must hold, or anticipate receiving before enrolment, a university degree that would formally qualify them to enter a PhD or equivalent programme. The successful candidates will be based in one institute within the Institut Pasteur International Network, excluding metropolitan France. The Institut Pasteur International Network comprises 33 institutes in 26 countries and offers unique opportunities to work in a common space for global sharing of technology, methods, expertise, resources and data throughout the five continents. Research areas include all themes developed in the laboratories of the Institut Pasteur International Network.
 
Proposed projects can be found at http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/phd_proposals_ao2016.pdf. You can also consult the RIIP DATABASE, a unique reference base accessible by institutions, scientific staff and projects: http://databaseriip.pasteur.fr.
 
Fixed-term local contract with social charges for a duration of 3 years covers living expenses and insurance and a return air ticket per year.
 
Application deadline: July 31st, 2016
·         Online applications exclusively on the dedicated website: http://bourses.pasteur-international.org
·         Contact: Eliane Coeffier, bourses-international@pasteur.fr