Υποτροφίες Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και των Κληροδοτημάτων Λύχνου και Βιδάλη

Λήξη Υποβολής: 11 Οκτωβρίου 2014


Δύο Νέες Υποτροφίες για το Τμήμα Δημοσιογραφίας από τα Κληροδοτήματα Λύχνου και Βιδάλη και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου:

 

ΕΣΠΑ