Υποτροφίες Γαλλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές, για νέους ερευνητές, για πρακτική άσκηση σε Γαλλικές εταιρίες (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη)

Λήξη Υποβολής: 31 Μαΐου 2018


Το Τμήμα Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας ανακοίνωσε τα παρακάτω:

1. Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

2. Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Sejours scientifiques de haut niveau» (SSHN)

3. Πρακτική άσκηση σε γαλλικές εταιρείες

4. Πρόγραμμα για διεθνείς υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Paris-Saclay 2018/2019 

5. Πανεπιστήμιο Bourgogne Franche-Comte (UBFC)