Υποτροφίες Αριστείας Eiffel

Λήξη Υποβολής: 07 Ιανουαρίου 2017


Πρόγραμμα υποτροφιών Eiffel
Το πρόγραμμα υποτροφιών Eiffel υλοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας, με σκοπό τα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές, σε προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.
 
Το πρόγραμμα των υποτροφιών Eiffel συμπεριλαμβάνει δύο σκέλη:
¦ Τις υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, οι οποίες έχουν διάρκεια από 12 έως 36 μήνες και μηνιαίο κόστος περίπου 1.181 ευρώ.
(Οι ελληνικές υποψηφιότητες μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση, ανάλογα με τη ακαδημαϊκή υπεροχή τους).
 
¦ Τις υποτροφίες για διδακτορικό, για χρηματοδότηση κινητικότητας διάρκειας 10 μηνών στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται με συνδιεύθυνση ή με συνεπίβλεψη (κατά προτίμηση τη 2η χρονιά του διδακτορικού). Σε αυτό το σκέλος το μηνιαίο τροφείο ανέρχεται στα 1.400 ευρώ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών, την ημερομηνία που θα συνεδριάσει η επιτροπή επιλογής.
 
Δεκτές γίνονται μόνο οι υποψηφιότητες που διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύματα.
 
Τα ανώτατα γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν μία προεπιλογή των υποψηφίων που προτείνουν στο πρόγραμμα Eiffel, ανάμεσα στους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να δεχτούν στα προγράμματα σπουδών τους.
 
Πληροφορίες στο http://www.campusfrance.org/fr/eiffel.
 
Η υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουάριου 2017.