Υποτροφίες από το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμόνιου

Λήξη Υποβολής: 24 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμόνιου προκηρύσσει

Α) Τακτικό διαγωνισμό διορισμού υποτρόφων για τους μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτούν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2020-2021 στην Α’ Γυμνασίου προς πλήρωση των προβλεπόμενων 6 (έξι) θέσεων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Β) 1. Την πρόληψη χωρίς διαγωνισμό 2 (δύο) Φοιτητών ή Φοιτητριών Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της χώρας για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που θα είναι υπότροφοι του Καθιδρύματος κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

 2. Πρόσληψη ενός (1) μεταπτυχιακού υπότροφου, φοιτητή ή φοιτήτριας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εκ των υποτρόφων του ιδρύματος που πήραν πτυχίο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020. (Ειδικά για τους αρρένες υποψήφιους που υπηρέτησαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία κατά τα έτη 2018, 2019, 2020, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι πήραν πτυχίο το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, μετά την αφαίρεση του χρόνου της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας). Η ως άνω υποτροφία αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της χώρας.

Προθεσμία υποβολής διακαιολογητικών έως 24-09-2020.

Για κάθε πληροφορία: Στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης του Καθιδρύματος στην Αθήνα, οδός Χάμιλτον 6Δ, τηλ. 2108218610 και στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σπάρτης, τηλ. 2731026580.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2020-2021