Υποτροφίες από το ΙΚΥ -Διδακτορικό στο Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Λήξη Υποβολής: 01 Φεβρουαρίου 2017


Πέντε υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ) προσφέρει το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το πρόγραμμα αφορά Ελληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στους εξής επιστημονικούς τομείς:
– Κοινωνικές, Οικονομικές και Νομικές επιστήμες, και 
– στην Ιστορία και Πολιτισμό.
 
Δεκτοί θα γίνουν οι υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
– Να είναι Ελληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού ΑΦΜ,
– να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο,
– να μη διαθέτουν διδακτορικό τίτλο σπουδών,
– και να μην έχουν λάβει, ούτε να λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές οπουδές.
Επίσης, θα πρέπει
– να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 
Προθεσμία: Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Ιανουάριου 2017.
 
Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα σε έντυπη μορφή θα πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού του ΙΚΥ, στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία,
το αργότερο έως τις 8 Φεβρουάριου 2017.