Υποτροφίες απο το ΙΚΥ

Λήξη Υποβολής: 29 Απριλίου 2017


 
 
Ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει τη φοιτητικό κοινότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι το οικονομικό.  Ο αριθμός των σπουδαστών, που δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις χρηματικές απαιτήσεις που συνοδεύουν την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών με αποτέλεσμα να φτάνει ακόμα και στην εγκατάλειψη της προσπάθειας, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.
Θετικά και καταλυτικά σε αυτήν την κατεύθυνση, λειτουργεί για μια ακόμη φορά το ΙΚΥ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τουλάχιστον 3685 υποτροφίες που αφορούν όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.  Οι υποτροφίες αυτές, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και έχουν στόχο την οικονομική υποστήριξη των επιμελών φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα, για την έγκαιρη ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Επίσης, σκοπεύουν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες  και όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016. Η διάρκεια τους ορίζεται στους 9 μήνες με το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας να ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για όσους σπουδάζουν στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ σε όσους φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017 και μπορείτε να την υποβάλλετε μέσω του συνδέσμου https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/