Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το e- campus University στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society

Λήξη Υποβολής: 02 Σεπτεμβρίου 2019


 
Τρεις νέες υποτροφίες προστέθηκαν  στο πρόγραμμα  «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society.  Το Πολυτεχνείο Κρήτης  με δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και το e-Campus University  με μία υποτροφία επιλογής του υποψηφίου, συμμετέχουν για πρώτη χρονιά στο βραβευμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρόγραμμα Υποτροφιών. 
 
Οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν τώρα να διεκδικήσουν μία (1) υποτροφία για το full time διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management’, που συνδιοργανώνουν η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing ’, που διοργανώνει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τα προγράμματα MSc στην Ψυχολογία, Msc στην Ειδική Αγωγή, Msc στις Οικονομικές Επιστήμες και ΜSc στην Εγκληματολογία  του e-campus University.
 

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου