Πρόσκληση σε φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) και νέους ερευνητές στο 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3)

Λήξη Υποβολής: 21 Μαΐου 2018


 
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων : http://international-relations.auth.gr/el/node/1767
έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση σε φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) και νέους ερευνητές έως 30 προκειμένου να συμμετέχουν στο 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3) με θέμα “Ethical Leadership" που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, Βέλγιο 15-19 Οκτωβρίου 2018.
Από το ASEF, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων συμμετοχής, διαμονής, διατροφής και επιχορήγηση οδοιπορικών εξόδων, για όσους επιλεγούν.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η 20 Μαΐου 2018.