Πρόσκληση Αξιολόγησης Υποψηφίων Οικονομικής Ενίσχυσης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 από το Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ Hellenic Harvard Foundation

Λήξη Υποβολής: 20 Ιουλίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


To Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ Hellenic Harvard Foundation Πρόσκληση Αξιολόγησης Υποψηφίων Οικονομικής Ενίσχυσης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Το Κοινωφελές «Ελληνικό Χάρβαρντ» καλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, σε ατομική συνέντευξη τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές, οι οποίοι έχουν γίνει ήδη δεκτοί προς φοίτηση σε Σχολές του Πανεπιστημίου Harvard κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και επιθυμούν οικονομική ενίσχυση. Κριτήριο επιλογής αποτελεί η αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των υποψηφίων κυρίως. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να επιμεριστεί σε έως 7 (επτά) υποψηφίους το μέγιστον και δύναται να διαφοροποιείται με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1) Να είναι υπήκοοι, μέχρι 36 ετών,
2) Να έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση για απόκτηση πτυχίου σε μεταπτυχιακή σχολή του Πανεπιστημίου Harvard για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021,
3) Να πιστοποιούν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.
Οι σχετικές αιτήσεις θα απευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Harvard, υπ’όψιν του Ελληνικού Ιδρύματος Χάρβαρντ, στα γραφεία του Ιδρύματος, Γρ. Αυξεντίου 1 και Κασσαβέτη, 14562 Κηφισιά, και θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή.
Για την παραλαβή του εντύπου αίτησης αποστείλατε τα πλήρη στοιχεία σας (ονομ/μο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λ.π.) μέσω e-mail στη διεύθυνση vervklo@otenet.gr

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ανάρτηση της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών www.gspp.gr.