Προκήρυξη 7 Yποτροφιών από το Ίδρυμα Υποτροφιών Απόρων Νέων & Νεανίδων Πηνελόπης Κατσέα-Σπανίδου

Λήξη Υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών Απόρων Νέων & Νεανίδων Πηνελόπης Κατσέα-Σπανίδου προκηρύσσει την χορήγηση κατόπιν επιλογής 7 υποτροφιών συνολικής αξίας 12.000 Ευρώ.

Ειδικότερα αποφάσισαν ότι 4 υποτροφίες αξίας 1.500 Ευρώ η κάθε μία δηλαδή συνολικής αξίας 6.000 Ευρώ θα χορηγηθούν για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές κάθε ειδικότητας και 3 υποτροφίες αξίας 2.000 Ευρώ η κάθε μία δηλαδή συνολικής αξίας 6.000 Ευρώ θα χορηγηθούν για Πανεπιστημιακή μόρφωση σε θετικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ιδιαιτέρας επίδοσης με βαθμό άριστα οι 3 παραπάνω υποτροφίες θα χορηγηθούν και σε άλλες επιστήμες οι οποίες θα χορηγηθούν και για τα 3 παρακάτω επίπεδα σπουδών μόνο αν μείνουν αδιάθετες κάποιες από τις υποτροφίες των θετικών επιστημών που αποτελούν τον κύριο στόχο του Ιδρύματος και ειδικότερα: 1 σε Προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι δεν θα φοιτούν στο 1το έτος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021, 1 σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 1 σε υποψήφιο Διδάκτορα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι ελληνικής ιθαγένειας και ηλικίας μέχρι και 36 ετών
  2. Να κατάγονται από το Ασβεστο χώρι θεσσαλονίκης
  3. Να προέρχονται από αποδεδειγμένα φτωχές οικογένειες
  4. Να διακρίνονται για την επίδοση τους στα γράμματα

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 125 Ευρώ το μήνα για κάθε έναν υπότροφο για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές και στο ποσό των 166,5 Ευρώ το μήνα για κάθε έναν υπότροφο για Πανεπιστημιακή μόρφωση.

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην έδρα του Ιδρύματος το Ασβεστοχώρι θεσσαλονίκης Τ.Κ 57010 αίτηση στην οποία πρέπει να απαριθμούνται και περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά άλλως θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει κατάθεση τους το δε Ίδρυμα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη μέχρι και 15-12-2020 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πρόσφατα με ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης από 13-11-2020 έως και 15-12-2020 και με νόμιμη επίσημη μετάφραση στα ελληνικά για τυχόν ξενόγλωσσα αλλοδαπής προέλευσης δικαιολογητικά.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει στις 30-12-2020.

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Ιδρύματος Κ Χατζηαντωνίου Νικόλαο στο τηλ 69322481 05.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Χατζηαντωνίου Νικόλαος

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.