Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. 2013

Λήξη Υποβολής: 04 Ιουλίου 2013


Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Υποτροφίες Αριστείας για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στο Α.Π.Θ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και άτομα που έχουν εκλεγεί ως Μέλη ΔΕΠ στο Α.Π.Θ., αλλά ακόμη δεν έχουν διοριστεί. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.