Μία (01) Θέση Υποτρόφου Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΙΝΕΒ στη Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης ΙΝΕΒ-17-11)

Λήξη Υποβολής: 01 Απριλίου 2017


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/03/2017.