Κληροδότημα “Χρήστου Αθανασιάδη”

Λήξη Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΙΙΑΔΗ-Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου, καλεί όλους τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν μέχρι 5 Φεβρουάριου 2020 στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 201 9-2020.
1. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ π για μεταπτυχιακές σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής τους στη Σχολή.
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία ( σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από κηδεμόνα) . Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι οτο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδπποτε Λύκειο της Ελλάδας και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυοοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και επιτύχουν σε οποίο δήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας.
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή Εξωτερικού για τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας τρπ άντα (30) ετών.

Τα ποσά της υποτροφίας θα είναι αναλόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος και του αριθμού των υποτρόφων που θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στους Ααπραγγέλους , στο τηλέφωνο 26533 60340 και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου κο Σιαμπίρπ Κωνσταντίνο.