Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» (καταγωγή από Κεφαλλονιά)

Λήξη Υποβολής: 30 Απριλίου 2021

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Προκήρυξη Υποτροφιών Ακ. Έτους 2021-202

Έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος (http://klirvaglianos.gr/antypas) η προκήρυξη των υποτροφιών για το Ακ. Έτος 2021 – 2022 καθώς και η σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακ. Έτος 2021 – 2022

Εδώ η Προκήρυξη και η Αίτηση

Προθεσμία Υποβολών: 30 Απριλίου 2021 ώρα 23:59