Κληροδότημα Πολυμέρη

Λήξη Υποβολής: 19 Οκτωβρίου 2016


Κληροδότημα Πολυμέρη
Η Επιτροπή Εκτελεστών Διαθήκης Δημ. Πολυμέρη διακηρύσσει ότι προκειμένου να χορηγήσει 4 (τέσσερις υποτροφίες για τα ΑΕΙ της χώρας μας, εκ 146,74 ευρώ και για 9 (εννέα) μήνες κατ’ έτος δι’ εκάστην υποτροφία και για το χρονικό διάστημα των κανονικών σπουδών, καλεί τους ενδιαφερομένους αποφοίτους Πολυμερείου Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» και εισαχθέντες στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αιτήσεις και σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στην Επιτροπή του Κληροδοτήματος που εδρεύει στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος Συνεδριακό Κέντρο – Μελισσιάτικα.
(Μελισσιάιικα Τ.Κ. 38500 Ν. Ιωνία Βόλου).
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα κάτωθι:
 
 1) Αίτηση υποψηφίου
 
 2) Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
 
 3) Πιστοποιητικό γεννήσεως
 
 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
 
 5) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας θεωρημένης από Αστυνομικό τμήμα 
 
 6) Βεβαίωση σχολής
 
 7) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ