ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ.ΦΩΤΕΙΝΟΥ (καταγόμενους από Πλάτη Λασιθίου)

Λήξη Υποβολής: 22 Φεβρουαρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Το κληροδότημα Κ.φωτεινού προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τέσσερις (4) προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και μια (1) μεταπτυχιακή και καλεί τους καταγόμενους από Πλάτη Λασιθίου δικαιούχους του φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους εντός (45) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και την ανάρτηση της πλήρης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του.  https://idryma-foteinou.gr/
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του κληροδοτήματος Διός 10 στο Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 2810 240874 και 6937997387 Οι εκτελεστές της διαθήκης