ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» (καταγωγή από Λέσβο)

Λήξη Υποβολής: 16 Ιουλίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ «Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» –

Χορήγηση δεκαέξι (16) υποτροφιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 – 16/07/2021 – €
ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ «Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» Κομνηνάκη 29 – Μυτιλήνη Τηλ. 2251046900
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ», που εδρεύει στη Μυτιλήνη ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ την χορήγηση δεκαέξι (16) υποτροφιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, σε αριστούχους Έλληνες απόφοιτους Λυκείου πρωτοετής φοιτητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί και φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Πανεπιστήμια του Κράτους, οι οποίοι κατάγονται από την Νήσο Λέσβο και έχουν γεννηθεί από την 01.01.2001 και μετά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειράν από το Πλωμάρι, τα Πάμφιλα και την Μυτιλήνη.
Καταγόμενοι από την Νήσο Λέσβο νοούνται τα αγόρια και κορίτσια των Λέσβιων που είναι εγγεγραμμένα στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα και των δύο Δήμων της Νήσου Λέσβου και προέρχονται από γονείς οι οποίοι ο ένας ή και οι δύο έχουν καταγωγή από την νήσο Λέσβο και είναι δημότες των δήμων της Νήσου Λέσβου .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές, άριστοι απόφοιτοι της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ) στην Ελλάδα.
Κατά προτίμηση σε οικονομικές και θετικές επιστήμες εξαιρουμένων των Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας (ένστολων, ενδεικτικά αναφέρονται ΣΣΕ, ΣΣΑΣ κλπ) με επιφύλαξη του προαναφερθέντος περιορισμού, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα και δεν εξέπεσαν από υπαιτιότητα τους από προηγούμενη υποτροφία που τους χορηγήθηκε και το τμήμα στο οποίο εγγράφηκαν είναι σε άλλο τόπο από τη νήσο Λέσβο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άριστοι υποψήφιοι, οικονομικά αδύνατοι, η επιλογή θα γίνεται βάση της βαθμολογίας του απολυτηρίου του Λυκείου (Άρθρο 9 του Οργανισμού) έως του βαθμού «Λίαν καλώς».
Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει ω διαγωνισμό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των συστατικών πράξεων του Ιδρύματος, του Οργανισμού αυτού και του από 18/23-8-1941 286/Α/23-81941) όπως αυτά τροποποιηθέντα ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις Ν4182/2013, με κριτήρια την οικονομική ανεπάρκεια του υποψηφίου και της οικογένειας του, την βαθμολογία του απολυτηρίου του Λυκείου και κοινωνικά κριτήρια τα οποία ληφθούν υπ’ όψιν το Συμβούλιο, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, πολύτεκνοι, ανάπηροι, ορφανοί, σπουδάζοντες αδελφοί κ,λπ.
Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως.

Εκείνοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους για επιλογή υποτρόφους, οφείλουν να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μέχρι την Παρασκευή 16.07.2021 σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην οδό Αλκαίου 1 στη Μυτιλήνη στον 3ο όροφο όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν περισσότερες πληροφορίες καθώς και στο τηλέφωνο 2251046900.