ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ

Λήξη Υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


«ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ» – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΔΡΑ: ΝΟΤΑΡΑ 117, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗ» προκηρύσσει χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η οποία ως εξής :
1. Μια υποτροφία για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στον ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγω Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων.
2. Μια υποτροφία για το Μαθημαπκό Τ μήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγο Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων.
3. Μια υποτροφία για το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγο Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων.
4. Μια υποτροφία για την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγο Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται μέχρι το πέρας των κανονικών σπουδών της σχολής οπού φοιτούν οι υπότροφοι, αρχής γενομένρς από 1ης Ιανουάριου 2021 και ορίζονται στο ποσό των τετρακοσίων (400€) μηνιαίως για κάθε υποτροφία Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια , να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία και να μην είναι κάτοχοι πτυχίου άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής.
Οι υποψηφιότητες και οι επιστολές πρέπει να υποβληθούν εως τις 31 Ιανουάριου 2021 στα γραφεία του Ιδρύματος : Νσταρά 117-Πειραιά Τ.Κ 18542. Πληροφορίες στο τηλ/νο : 2108992182 εκάστη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη Ωρες: 5-8 μμ Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχαήλ Λεβέντης