ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΝΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – οικονομικές ενισχύσεις – Λήξη15/07/2022

Λήξη Υποβολής: 15 Ιουλίου 2022

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΝΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ. 44002 Πάπιγκο Ιωαννίνων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κληροδότημα Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου ανακοινώνει ότι προτίθεται να διανέμει για το σχολικό έτος 2021-2022 οικονομικές ενισχύσεις στους μαθητές γυμνασίου, λυκείου, σπουδαστές και φοιτητέςΤΕΙ και ΑΕΙ καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς του να κατάγεται και να είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια Παπιγκου.
Το ποσό που θα διανεμηθεί ισόποσα στους δικαιούχους ανέρχεται στις 4.000 (τέσσερις χιλιάδες) Ευρώ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1 . Αίτηση
2. Βεβαίωση σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα (Δήμο Ζαγορίου Δ.Ε. Παπίγκου) για εγγραφή στα δημοτολόγια.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα από την πατρική μερίδα (Δήμο Ζαγορίου Δ.Ε. Παπίγκου) για απόδειξη της καταγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά έως 15/07/2022.
Υπεύθυνος κατάθεσης δικαιολογητικών : Κλεονίκη Παπακώστα

ΕΣΠΑ