Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, 2ος κύκλος ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΙΚΥ

Λήξη Υποβολής: 29 Ιουνίου 2019


 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος» προκηρύσσει 601 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:
 
  1. Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
  2. Επιστήμες Ζωής
  3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποβολή αιτήσεων: έως και την Παρασκευή 28/6/2019

 

Δελτίο Τύπου