ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Λήξη Υποβολής: 30 Ιουνίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


Το ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Α’ Βραβείο υπό τον τίτλο «Εμπειρίκειον Βραβείον εις μνήμην Μιλτιάδου Εμπειρικού», που θα απονεμηθεί σε δύο Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι αποδεδειγμένα συνέβαλαν με επιστημονικές εργασίες και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών της Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής και παραπλήσιων με αυτές θετικών επιστημών, όπως Βιολογίας, Μαθηματικών κλπ. ”
Β’ Οικονομικές Ενισχύσεις υπό τον τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις εις μνήμην Μιλτιάδου Εμπειρικού», που θα χορηγηθούν σε Έλληνες επιστήμονες των πιο πάνω επιστημών για τους ακόλουθους ειδικότερα σκοπούς: I. Για την ενίσχυση επιστημόνων ασχολουμένων ειδικώς σε πειραματικές έρευνες και επιστημονικές εργασίες II. για την οργάνωση εργαστηρίων για ερευνητικούς σκοπούς και III. για μετεκπαίδευση ή άλλη συναφή βοήθεια.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20/05/2021 -30/06/2021 Πληροφορίες καθώς και τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης, των σχετικών Κανονισμών και των αιτήσεων παρέχονται στη διεύθυνση http://www. empirikion.gr