Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα πλαίσια του έργου «ΕΣΩΤ. ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR» ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ

Λήξη Υποβολής: 10 Οκτωβρίου 2016


Βόλος, Σεπτέμβριος 23, 2016
 
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
ΚΩΔ. Θέσης: 319/2016
Θέση:  Γεωπόνος
Αντικείμενο:  Ευφυής παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες και αναλύσεις ελέγχου ποιότητας
Διάρκεια: 2 μήνες
Τόπος: Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ Βόλος
  
Προθεσμία υποβολής 10-10-2016
 
 
 Αποστολή Δικαιολογητικών:
 
ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ)
Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά
Τ.Κ. 38333,
Βόλος 
 
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ohadjidim@ireteth.certh.gr.
 
Πληροφορίες: 
κα. Ολγα Χατζηδημου
Τηλ. 24210 96740 
Fax: 24210 96750