Εικαστικός Διαγωνισμός από το Ίδρυμα Κώστα Ανδρέου

Λήξη Υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΠΡΟΚΉΡΥΞΉ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020
Το κοινωφελές ίδρυμα «ΚΩΣΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ» Προκηρύσσει τον 5ο εικαστικό διαγωνισμό 2020 σύμφωνα με το καταστατικό του και στη μνήμη του ιδρυτή του Κωνσταντίνου Ανδρέου (1917 -2007) Γλύπτη Ζωγράφου και Χαράκτη.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι Έλληνες καλλιτέχνες έως 35 ετών ζωγράφοι χαράκτες ή γλύπτες ή φοιτητές ή απόφοιτοι των ανώτατων σχολών καλών τεχνών της χώρας.
ΘΈΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΙΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΉ ΦΥΣΉ»
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικά στην έδρα του ιδρύματος Χατζή 25 Αθήνα 11141, υπόψιν του μέλους του ιδρύματος Άρη Ανδρέου, κλειστό φάκελο με πλήρες βιογραφικό με αντίγραφο ταυτότητας και ως τρία έργα από σχέδια πρωτότυπα ή πρόπλασμα και φωτογραφίες τουλάχιστον 15×20 εκατοστών.
Η προθεσμία υποβολής των έργων αρχίζει από τις τις 15/9/2020  και λήγει στις 3 1-10-2020 (ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
Η τριμελής επιτροπή θα απονείμει έως τρεις τιμητικούς επαίνους και ένα πρώτο χρηματικό βραβείο ύψους 2.500 ευρώ ένα μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δηλαδή έως τις 31/1 1
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μέσα στον Δεκέμβριο στο ίδιο έντυπο.
Έπιπλέον πληροφορίες στο site: www. andreoufoundation.org

ΕΣΠΑ