Δημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες.

Λήξη Υποβολής: 14 Δεκεμβρίου 2016


 

Ανακοινώνεται η δημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες.

Σχετικά Αρχεία