Βραβείο “ΚΑΡΥ”, στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη

Λήξη Υποβολής: 20 Ιουλίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι θα χορηγηθεί το Βραβείο “ΚΑΡΥ”, στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη, σε φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π. Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
Συγκεκριμένα, δίνεται ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του ακαδ. έτους 2019-2020 από όλα τα εξάμηνα σπουδών της Σχολής του αντίστοιχα και είναι οικονομικά αδύνατος. Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500, 00€ (μεικτά) ανά δικαιούχο. Το βραβείο συνοδεύεται από αργυρό μετάλλιο, το οποίο απονέμεται σε τιμητική εκδήλωση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και τις 20.07.2021 στο protokollo@central. ntua.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2018
2. αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας προσωπικό, φορολογικού έτους 2018 εάν υπάρχει ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι “δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία”
3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 210 7721356 & 210 7721820 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
loupaki@mail. ntua.gr & vaswaram@central.ntua. gr
Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.