ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Λήξη Υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2021

Τοποθεσία: Ελλάδα


  1. Οικονομική Ενίσχυση Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των ομότιμων καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση» (Περίληψη) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των ομότιμων καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση», τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ενός (1) μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., που κατάγεται από την περιοχή (πρώην νομό) Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας από τον ένα τουλάχιστον γονέα, είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., έχει εγγράφει σε ένα από τα ετήσια μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των αιτούντων υποψηφίων και διαθέτει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύνατοι για την υποστήριξη των σπουδών τους). Υψος οικονομικής ενίσχυσης: 1.500,00 ευρώ (εφάπαξ) Κείμενο προκήρυξης – δικαιολογητικά – αιτήσεις: μέχρι 15/10/2021 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων, β’ όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) του Α.Π.Θ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2310-995214
  2. Χρηματικό Βραβείο Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη» (Περίληψη) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη», τη χορήγηση χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., με ελληνική ιθαγένεια που έχει περατώσει τις σπουδές του σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη σπουδών μετά και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021, έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο. Υψος οικονομικής ενίσχυσης: 3.000,00 ευρώ (εφάπαξ) Πληροφορίες: Τμήμα Κληροδοτημάτων, β’ όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) του Α.Π.Θ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2310-995214.
  3. Χρηματικά Βραβεία Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά» (Περίληψη) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά» τη χορήγηση δύο (2) χρηματικών βραβείων σε αποφοίτους του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Οδοντιατρικήςτου Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2019-2020 και απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους σπουδών 2016-2017 (πέντε βασικά έτη σπουδών) ή κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Ιουνίου) ή κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου), έχουν τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου, όχι κάτω από 7,5 (με άριστα το βαθμό 10). Σε περίπτωση ισοβαθμίας (στο βαθμό πτυχίου) δύο (2) ή περισσοτέρων των δύο (2) ατόμων, θα επιλέγεται όποιος έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Σύνθετες Κινητές Προσθετικές Αποκαταστάσεις – Γηροδοντοπροσθετική (ο τίτλος του μαθήματος Ολικές – Μερικές Οδοντοστοιχίες II έχει αντικαταοταθεί με το παραπάνω) του Γ εξαμήνου σπουδών και κατάγονται – κατά προτίμηση – από τους νομούς Ημαθίας και Πιερίας. Υψος χρηματικού βραβείου: 5.000,00 ευρώ (έκαστο) Πληροφορίες: Τμήμα Κληροδοτημάτων, β’ όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) του Α.Π.Θ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2310-995214.
  4. Οικονομική Ενίσχυση Δωρεάς Σοφίας Δερμίση ••στη μνήμη των ομότιμων καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση» (Περίληψη) Το Αριοτοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των ομότιμων καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση», σε έναν (1) προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., που κατάγεται από την περιοχή (πρώην νομό) Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα, έχει επιτύχει σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και πάνω και έχει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύναμοι για την υποστήριξη των σπουδών τους). Υψος οικονομικής ενίσχυσης: 3.000,00 ευρώ (εφάπαξ) Κείμενο προκήρυξης – δικαιολογητικά – αιτήσεις: μέχρι 15-10-2021 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων, β’ όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) του Α.Π.Θ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2310-995214.