Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 30 Ιανουαρίου 2016


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. τα εξής:

Πέντε (5) θέσεις υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας από το Ι.Κ.Υ.

Επτά (7) θέσεις Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τον  Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ