Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2016


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες:

 

Υποτροφίες Ιδρύματος Σαμούρκα για προπτυχιακές σπουδές
Κληροδότημα Β. Κοτζαμάνη σε άπορους μαθητές και φοιτητές, δημότες του Δ. Πυλαίας