Ανακοίνωση υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 15 Απριλίου 2016


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες: