Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 02 Σεπτεμβρίου 2016


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες: