Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 01 Ιανουαρίου 2018


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες: