Ανακοίνωση υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 19 Φεβρουαρίου 2017


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής Υποτροφίες: