Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 11 Ιανουαρίου 2017


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες: