Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 01 Φεβρουαρίου 2017


 
Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες: