Ανακοίνωση Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 26 Απριλίου 2017


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής Υποτροφίες:
Θωμαΐδειο Βραβείο για τις Δημοσιεύσεις Έτους 2016
Θωμαΐδειο Κληροδότημα για Συμμετοχή Τελειόφοιτων σε Συνέδρια 2016
Υποτροφίες από την Coca Cola