Ανακοίνωση Υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών

Λήξη Υποβολής: 12 Μαΐου 2016


Ανακοινώθηκαν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. οι εξής υποτροφίες: