Ανακοίνωση Υποτροφίας

Λήξη Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2016


Ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. η εξής υποτροφία: