Ανακοίνωση υποτροφίας για το συνέδριο του WSEN

Λήξη Υποβολής: 03 Μαρτίου 2016


Ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. η εξής υποτροφία: