Ανακοίνωση Προκηρύξης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 03 Ιουλίου 2019


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη». 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 2η Ιουλίου 2019.