Ανακοίνωση Προκηρύξεων από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λήξη Υποβολής: 11 Ιουνίου 2019


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προέβη στην ανακοίνωση τριών (3) Προκηρύξεων από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται «Λεωνίδας Νικολαΐδης», «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» και «Φανή Σαριγιάννη».
 
Ειδικότερα ανακοίνωσε τα εξής:
 
 
 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις ανωτέρω Προκηρύξεις είναι η 10η Ιουνίου 2019.